EXPERT Cement 
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych ITB :1488-CPR-0423/W
Produkt zgodny Z PN-EN 197-1:2011, Dokumenty produktu: DWU, KCH
POCZĄTEK WIĄZANIA min Powyżej 75
WYTRZYMAŁOŚĆ WCZESNA MPa Powyżej 10
wYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MPa 32,5-52,5
OPAKOWANIE kg 25
 
OPIS:
Cement EXPERT to wieloskładnikowy cement portlandzki typu CEM II/V-B 32.5 R służy do wytwarzania betonu zwykłego, produkcji prefabrykatów, zapraw tynkarskich i murarskich i innych prac budowlanych. Produkt charakteryzuje: wysoka wytrzymałość normowa (po 28 dniach), wydłużony czas wiązania, bardzo dobra przyczepność do podłoża, umiarkowana wytrzymałość wczesna i wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w długich okresach twardnienia. Zastosowanie cementu EXPERT możliwe jest w szerokim zakresie temperatur. Przy wytwarzaniu zapraw i tynków cement ten nadaje dobrą urabialność zapraw i umiarkowany skurcz.
STANDARD Cement murarski
 
POCZĄTEK WIĄZANIA min Powyżej 60
wYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MPa 5
OPAKOWANIE kg 25
 
OPIS:
Cement Murarski STANDARD to przygotowany na bazie cementu portlandzkiego cement murarski zawierający dodatki poprawiające urabialność i plastyczność. Przeznaczony jest do wykonywania tynków i zapraw murarskich bez potrzeby dodawania wapna lub dodatków chemicznych, do wykonywania podsypek stabilizacyjnych, do uzupełnienia i wypełnienia pustek, ubytków i kanałów. Wyróżnia się: podwyższoną urabialnością, plastycznością, przyczepnością oraz wydłużonym czasem zachowania właściwości roboczych
PRESTIGE Cement
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych ICIMB :1487-CPR-028-02
Produkt zgodny Z PN-EN 197-1:2011, Dokumenty produktu: DWU, KCH
POCZĄTEK WIĄZANIA min Powyżej 75
WYTRZYMAŁOŚĆ WCZESNA MPa Powyżej 20
wYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MPa 42,5-52,5
OPAKOWANIE kg 25
 
OPIS:
Cement PRESTIGE to cement portlandzki typu CEM I 42,5 R bez dodatków. Produkt może być stosowany do wszystkich prac budowlanych w których wykorzystywany jest cement. Przede wszystkim jednak służy do produkcji: betonu towarowego, prefabrykatów, betonu samozagęszczalnego, konstrukcji i elementów drogowych i mostowych. Produkt charakteryzuje: wysoka wytrzymałość wczesna, wysoka wytrzymałość normowa (po 28 dniach), wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w krótkich okresach twardnienia, optymalny czas wiązania, możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur. Nadaje zaprawom i mieszankom betonowym bardzo dobrą przyczepność do podłoża oraz umiarkowany skurcz.
Zapytanie o dokumentację produktów (DZ) i (AT):
Osoby zainteresowane dokumentacją produktów muszą wypełnić formularz z zapytaniem.
Twoje imię(wymagane) * 
Twój email(wymagane) * 
Temat(wymagane) * 
Twoja wiadomość(wymagane) * 
Proszę przepisać. eokpsayu Pomóż walczyć ze SPAMem!