ISOLATOR S

Produkt zgodny z AT-15-3129/2012, Certyfikat ZKP: ITB-0591/Z
Dokumenty produktu: KDZ, ATEST PZH, KCH

 

 

 

 

 

 

Klej do styropianu ISOLATOR S służy do przyklejania płyt styropianowych białych i grafitowych przy docieplaniu budynków. Wyrób jest gotową suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego i kruszyw z dodatkami uszlachetniającymi, polepszającymi właściwości aplikacyjne i techniczne. Zaprawa jest uelastyczniona i łatwa w obróbce, po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Dobrze przyczepna do podłoży mineralnych i płyt styropianowych, ekonomiczna w użyciu.

Produkt stosować na mineralne podłoża wysezonowane: betony, beton komórkowy, tynki cementowo-wapienne, cementowe, cegły ceramiczne, pustaki, gazobetony, bloczki silikatowe. Przed użyciem sprawdzić jakość podłoża, głuche tynki skuć, większe nierówności uzupełnić, podłoża nadmiernie chłonne zagruntować. Prawidłowość przygotowania podłoża potwierdzi próba przyklejenia na ciągłej warstwie zaprawy kostki styropianowej 10 x 10 cm do podłoża. Odrywany po 4 dniach styropian powinien się rozwarstwić.

 


ISOLATOR Z

Produkt zgodny z AT-15-3129/2012, Certyfikat ZKP: ITB-0591/Z
Dokumenty produktu: KDZ, ATEST PZH, KCH

 

Klej do siatki ISOLATOR Z służy do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną na płytach styropianowych na zewnątrz, przy docieplaniu budynków tzw. metodą „bezspoinową”. Klej do siatki stanowi doskonały podkład pod tynki akrylowe, silikatowe, mineralne i mozaikowe itp. ISOLATOR Z jest produktem wytrzymałym, elastycznym i ekonomicznym w użyciu, charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża. Klej po związaniu jest paro-przepuszczalny, odporny na warunki atmosferyczne: mróz i wodę. Wyrób stanowi integralną część systemu dociepleń. Jest gotową suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego i kruszyw z dodatkami uszlachetniającymi, polepszającymi właściwości aplikacyjne i techniczne.
ISOLATOR Z jest stosowany zarówno do obiektów nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Produkt służy również do przyklejania płyt styropianowych również grafitowych.
Klej stosuje się na podłoże styropianowe. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej całą powierzchnię płyt styropianowych należy wyrównać poprzez przetarcie pacą obłożoną grubym papierem ściernym.


ISOLATOR W

Produkt zgodny z AT-15-3129/2012, Certyfikat ZKP: ITB-0591/Z
Dokumenty produktu: KDZ, ATEST PZH, KCH

 

 

 

 

 

 

Klej do Wełny ISOLATOR W służy do mocowania płyt z wełny mineralnej oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków. Nadaje się do mocowania płyt na podłożach mineralnych takich jak beton wszystkich klas, tynki cementowe, cementowe-wapienne, powierzchnie wykonane z elementów murowych, ceramicznych, silikatowych, gazobetonu oraz elementów murowych z kamienia naturalnego.

Tynk Silikonowy ISOLATOR MM-SN-T o strukturze „baranka”

 

 

 

 

 

 

 

Tynk Silikonowy ISOLATOR o strukturze „baranka” zbrojony włóknem to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny. Zastosowana żywica silikonowa czyni go produktem wysoce hydrofobowym. Tynk MM-SN-T jest wysoko paroprzepuszczalny, bardzo odporny na porastanie grzybów i glonów. Dzięki nowoczesnej formule “nano” jest elastyczny, odporny na działanie warunków atmosferycznych, zabrudzenia, uderzenia i zadrapania. Wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wody i promieni UV. Dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Tynk silikonowy MM-SN-T można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przed nałożeniem tynku niezależnie od rodzaju podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z gruntu podtynkowego MM-SN-GP, celem uzyskania odpowiedniej warstwy przyczepnej.


 

Tynk Silikonowy ISOLATOR  MM-SN-T o strukturze „kornika”

 

 

 

 

 

 

 

Tynk Silikonowy ISOLATOR o strukturze „kornika” zbrojony włóknem to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny. Zastosowana żywica silikonowa czyni go produktem wysoce hydrofobowym. Tynk MM-SN-T jest wysoko paroprzepuszczalny, bardzo odporny na porastanie grzybów i glonów. Dzięki nowoczesnej formule “nano” jest elastyczny, odporny na działanie warunków atmosferycznych, zabrudzenia, uderzenia i zadrapania. Wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wody i promieni UV. Dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Tynk silikonowy MM-SN-T można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przed nałożeniem tynku niezależnie od rodzaju podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z gruntu podtynkowego MM-SN-GP, celem uzyskania odpowiedniej warstwy przyczepnej.


 

Tynk silikatowy ISOLATOR MM-ST-T o strukturze „baranka”

 

 

 

 

 

 

 

Tynk Silikatowy ISOLATOR o strukturze „baranka” zbrojony włóknem jest barwioną masą o konsystencji plastycznej. Dzięki zastosowaniu dodatkowej hydrofobizacji przy zachowaniu umiarkowanej ceny osiąga bardzo dobre parametry eksploatacyjne. Dodatek nowoczesnych spoiw silikonowych zwiększa odporność na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV, oddziaływanie ozonu i agresywnego wpływu środowiska. Dzięki szczególnym cechom polecany jest do renowacji obiektów zabytkowych. Również można go stosować na tynkach podkładowych jako warstwa dekoracyjna.


 

 

Tynk silikatowy ISOLATOR MM-ST-T o strukturze „kornika”

 

 

 

 

 

 

 

Tynk Silikatowy ISOLATOR o strukturze „kornika” zbrojony włóknem jest barwioną masą o konsystencji plastycznej. Dzięki zastosowaniu dodatkowej hydrofobizacji przy zachowaniu umiarkowanej ceny osiąga bardzo dobre parametry eksploatacyjne. Dodatek nowoczesnych spoiw silikonowych zwiększa odporność na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV, oddziaływanie ozonu i agresywnego wpływu środowiska. Dzięki szczególnym cechom polecany jest do renowacji obiektów zabytkowych. Również można go stosować na tynkach podkładowych jako warstwa dekoracyjna.

 


MORTER K Zaprawa murarska do klinkieru

Produkt zgodny Z PN-EN 998-2:2012, Certyfikat ZKP:1488-CPR-0341/Z
Dokumenty produktu: DWU, ATEST PZH, KCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprawa Murarska Do Klinkieru MORTER K przeznaczona jest do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem, oraz do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, ścian konstrukcyjnych i kominów z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawą można również wypełniać fugi o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków trasowych zaprawa jest wysoce odporna na powstawanie wykwitów solnych. MORTER K jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest wodoodporna i mrozoodporna. Gotowa zaprawa murarska MORTER K jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności.
Średnie zużycie to 1,6 kg/m2 na 1mm grubości warstwy przy szpachlowaniu.

 


 

MORTER C 10 – Zaprawa murarska do cienkich spoin do stosowania wewnątrz i na zewnątrz – klasa M10

 

 

 

 

 

 

 

Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa MORTER C M10 przeznaczona jest do wznoszenia murów zewnętrznych i wewnętrznych z elementów drobno i średniowymiarowych: ceramicznych materiałów porotyzowanych i zwykłych bloczków: betonowych, gazobetonowych, wapienno-piaskowych, styro-betonowych kształtek i wszystkich elementów silikatowych. Zaprawa posiada kategorie wytrzymałości na ściskanie M10. Można ją stosować do wznoszenia murów
konstrukcyjnych, osłonowych, działowych, fundamentów, ścian piwnic, murów z kamienia. By uzyskać jak najlepsze parametry izolacji termicznej zalecane jest użycie spoin o grubości do 2-3 mm. Maksymalna grubość spoiny może wynosić 10 mm. Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa oferowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest odoodporna i mrozoodporna. MORTER C jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności. Za pomocą tej zaprawy możemy szybko połączyć różnego typu bloczki, kształtki i inne elementy budowlane. Zaprawa przy zastosowaniu cienkich spoin w dużym stopniu eliminuje mostki termiczne w łączonych elementach co stwarza idealne parametry izolacyjne całej przegrody.


 

MORTERC 15 – Zaprawa murarska do cienkich spoin, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz – klasa M15

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa MORTER C M15 przeznaczona jest do wznoszenia murów zewnętrznych i zewnętrznych z elementów drobno i średniowymiarowych: ceramicznych materiałów porotyzowanych i zwykłych,bloczków: betonowych, gazobetonowych, wapienno-piaskowych, styro-betonowych kształtek i wszystkich elementów silikatowych. Zaprawa posiada kategorie wytrzymałości na ściskanie M15. Można ją stosować do wznoszenia murów konstrukcyjnych, osłonowych, działowych, fundamentów, ścian piwnic, murów z kamienia. By uzyskać jak najlepsze parametry izolacji termicznej zalecane jest użycie spoin o grubości do 2-3 mm. Maksymalna grubość spoiny może wynosić 10 mm. Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa oferowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest odoodporna i mrozoodporna. MORTER C jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności. Za pomocą tej zaprawy możemy szybko połączyć różnego typu bloczki, kształtki i inne elementy budowlane. Zaprawa przy zastosowaniu cienkich spoin w dużym stopniu eliminuje mostki termiczne w łączonych elementach co stwarza idealne parametry izolacyjne całej przegrody.

EXPERT Cement murarski

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych ITB :1488-CPR-0436/W
Produkt zgodny Z PN-EN 197-1:2011, Dokumenty produktu: DWU, KCH

Cement EXPERT to wieloskładnikowy cement portlandzki typu CEM II/V-B 32.5 R służy do wytwarzania betonu zwykłego, produkcji prefabrykatów, zapraw tynkarskich i murarskich i innych prac budowlanych. Produkt charakteryzuje: wysoka wytrzymałość normowa (po 28 dniach), wydłużony czas wiązania, bardzo dobra przyczepność do podłoża, umiarkowana wytrzymałość wczesna i wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w długich okresach twardnienia. Zastosowanie cementu EXPERT możliwe jest w szerokim zakresie temperatur. Przy wytwarzaniu zapraw i tynków cement ten nadaje dobrą urabialność zapraw i umiarkowany skurcz.


KLEBER CLASSIC Klej do płytek

Produkt zgodny Z PN-EN 12004+A1:2012
Dokumenty produktu: DWU, ATEST PZH, KCH

Klej do płytek KLEBER CLASSIC przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych: glazury, terakoty, gresu. Klej służy również do mocowania płytek na podłożach nieodkształcalnych takich jak: beton, jastrych, tynk cementowy, cementowo – wapienny oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów. Może być stosowany na pionowych i poziomych przegrodach wyłącznie wewnątrz budynków.


STANDARD Cement murarski

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych ITB :1488-CPR-0436/W
Produkt zgodny Z PN-EN 413-1:2011, Dokumenty produktu: DWU, KCH

Cement Murarski STANDARD to przygotowany na bazie cementu portlandzkiego cement murarski zawierający dodatki poprawiające urabialność i plastyczność. Przeznaczony jest do wykonywania tynków i zapraw murarskich bez potrzeby dodawania wapna lub dodatków chemicznych, do wykonywania podsypek stabilizacyjnych, do uzupełnienia i wypełnienia pustek, ubytków i kanałów. Wyróżnia się: podwyższoną urabialnością, plastycznością, przyczepnością oraz wydłużonym czasem zachowania właściwości roboczych

BASSER TOTALGRUNT Preparat głębokopenetrujący

Dokumenty produktu: DP, ATEST PZH, KCH

 

 

Preparat Głębokopenetrujący BASSER TOTALGRUNT to oparty na bardzo małych cząsteczkach żywicy akrylowej grunt do specjalistycznych zastosowań. Produkt zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów. Zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Wnika w nie i wiąże luźne kruszywa. Daje powłoki lekko satynowe, transparentne, przepuszczalne dla pary wodnej. TOTALGRUNT zalecany jest pod masy szpachlowe, farby, kleje i powłoki wyrównujące na sufity, ściany i posadzki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być używany w celu zabezpieczenia tynków zewnętrznych przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Jako grunt pod farby znacznie ułatwia ich aplikację, szczególnie na większych płaszczyznach. TOTALGRUNT zawiera w swoim składzie specjalny, podwójny układ żywic, które doskonale wiążą luźne elementy podłoża i wzmacniają jego strukturę.


 

BASSER UNIGRUNT Emulsja uniwersalna

Dokumenty produktu: DP, ATEST PZH, KCH

 

 

 

 

 

 

Emulsja Uniwersalna BASSER UNIGRUNT jest wodorozcieńczalnym akrylowym gruntem przeznaczonym do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecany jest do stosowania pod zwykłe farby emulsyjne i akrylowe, ciężkie tapety winylowe i z włókna szklanego, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Daje po wyschnięciu przezroczystą warstwę. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. „oddychania ścian”.


 

BASSER ECOGRUNT Grunt uniwersalny

Dokumenty produktu: DP, ATEST PZH, KCH

 

 

 

 

 

 

Grunt Uniwersalny BASSER ECOGRUNT przeznaczony jest do gruntowania chłonnych podłoży z betonów zwykłych i komórkowych (np. gazobetonu), murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych przed nakładaniem farb dyspersyjnych, zapraw klejących, zapraw tynkarskich cementowych i cementowo-wapiennych, gładzi szpachlowych, okładzin ceramicznych, podkładów podłogowych, tapet, itp. Środek gruntujący nie zawierający rozpuszczalnika, jest produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża oraz stabilizuje i wzmacnia podłoża pylące. Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie powłok malarskich lub zapraw. Odporny na zmydlanie oraz na działanie czynników atmosferycznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 

Bloczek betonowy M6

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloczek betonowy M6 znajduje zastosowanie w budowie ścian fundamentowych i piwnicznych, a także w podwyższeniu ścian powyżej poziomu gruntu.
– M6-380x240x120 mm
– do budowy fundamentów i piwnic
– do podwyższania ścian ponad poziom “0”
– uzyskiwane metodą zagęszczania wibracyjnego
– produkowane wyłącznie z naturalnych surowców
– o idealnie powtarzalnych wymiarach


 

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

 

 

 

 

Siatka z włókna szklanego jest przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w ociepleniach ścian zewnętrznych wykonywanych metodą lekką mokrą w systemach objętych Aprobatą Techniczną ITB. Zapewnia bezspoinowość warstwy wykończeniowej, zabezpiecza przed pękaniem powierzchni. Jest odporna na alkalia i chwilową wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI
– wykończenie gwarantujące stabilność splotu
– wysoka odporność na rozciąganie
– pozbawiona dodatków zmiękczających
– odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie
– wielkość oczek 4 x 4 mm

 

 

Dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna MM-HI-K2

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolacja na bazie wodnej dyspersji tworzyw sztucznych i cementu. Tworzy doskonale przylegającą, bezszwową i wodoszczelną powłokę na elementach narażonych na działanie wody oraz umożliwia pokrycie pęknięć i rys. jest odporna na promienie UV, chlorowaną wodę, oleje, benzynę, ścieki komunalne itp. Hamuje proces karbonatyzacji betonu i nie powoduje korozji stali. Do stosowania przed ułożeniem płytek ceramicznych w poziomie i w pionie na powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz obiektów jako izolacja wodna balkonów, tarasów, łazienek, kabin prysznicowych, basenów. Przeznaczona do wodoszczelnej izolacji fundamentów i piwnic oraz uszczelniania zbiorników na nieczystości komunalne.