MORTER C-W
Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Produkt zgodny Z PN-EN 998-2:2012, Certyfikat ZKP:1488-CPR-0341/Z
Dokumenty produktu: DWU, ATEST PZH, KCH
GRUBOŚĆ ŚCIANY JEDNORODNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY ZAPRAWY (2 MM) Z WORKA 25KG
½ cegła pełna ok. 6kg/m2 ok. 4,5m2
12 cm bloczki ok. 2,5kg/m2 ok. 10m2
18 cm bloczki ok. 3,8kg/m2 ok. 8m2
24 cm bloczki ok. 5,0kg/m2 ok. 5m2

TEMPERATURA STOSOWANIA: PODŁOŻA I MATERIAŁU 0C 5 do 25
MIN. GRUBOŚĆ WARSTWY mm 8
MAX. GRUBOŚĆ WARSTWY mm 20
OPAKOWANIE kg 25
 
OPIS:
Zaprawa Murarska Cementowo-Wapienna MORTER C-W przeznaczona jest do tradycyjnego wznoszenia murów zewnętrznych i wewnętrznych z elementów: ceramicznych, materiałów porotyzowanych i zwykłych, bloczków: betonowych, gazobetonowych, wapienno-piaskowych i wszystkich elementów silikatowych. Zaprawa posiada klasę wytrzymałości na ściskanie M5. Można ją stosować do wznoszenia murów konstrukcyjnych, osłonowych, działowych, fundamentów, ścian piwnic, murów z kamienia. Maksymalna grubość spoiny może wynosić do 20 mm. Zaprawa MORTER C-W jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych, kruszyw z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporna. MORTER C-W jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności. Za pomocą tej zaprawy możemy szybko połączyć różnego typu bloczki, kształtki i inne elementy budowlane.
Średnie zużycie to 1,4 kg/m2 na 1mm grubości warstwy przy szpachlowaniu.


 • bardzo dobra przyczepność
 • wydajna
 • wodoodporna i mrozoodporna
MORTER C 15
Zaprawa murarska cienkowarstwowa
Produkt zgodny Z PN-EN 998-2:2012, Certyfikat ZKP:1488-CPR-0341/Z
Dokumenty produktu: DWU, ATEST PZH, KCH
GRUBOŚĆ ŚCIANY JEDNORODNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY ZAPRAWY (2 MM) Z WORKA 25KG
½ cegła pełna ok. 8kg/m2 ok. 4,0m2
12 cm bloczki ok. 2,7kg/m2 ok. 9m2
18 cm bloczki ok. 4,0kg/m2 ok. 7m2
24 cm bloczki ok. 5,4kg/m2 ok. 4,5m2

TEMPERATURA STOSOWANIA: PODŁOŻA I MATERIAŁU 0C 5 do 25
MIN. GRUBOŚĆ WARSTWY mm 2
MAX. GRUBOŚĆ WARSTWY mm 10
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MPa 15
OPAKOWANIE kg 25
 
OPIS:
Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa MORTER C przeznaczona jest do wznoszenia murów zewnętrznych i wewnętrznych z elementów drobno i średniowymiarowych: ceramicznych materiałów porotyzowanych i zwykłych, bloczków: betonowych, gazobetonowych, wapienno-piaskowych, styro-betonowych kształtek i wszystkich elementów silikatowych. Zaprawa posiada klasę wytrzymałości na ściskanie M15. Można ją stosować do wznoszenia murów konstrukcyjnych, osłonowych, działowych, fundamentów, ścian piwnic, murów z kamienia. By uzyskać jak najlepsze parametry izolacji termicznej zalecane jest użycie spoin o grubości do 2-3 mm. Maksymalna grubość spoiny może wynosić 10 mm. Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa oferowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporna. MORTER C jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności. Za pomocą tej zaprawy możemy szybko połączyć różnego typu bloczki, kształtki i inne elementy budowlane. Zaprawa przy zastosowaniu cienkich spoin w dużym stopniu eliminuje mostki termiczne w łączonych elementach co stwarza idealne parametry izolacyjne całej przegrody.
Średnie zużycie to 1,6 kg/m2 na 1mm grubości warstwy przy szpachlowaniu


 • wodoodporna i mrozoodporna
 • doskonała przyczepność
 • duża wydajność
MORTER K
Zaprawa murarska do klinkieru z trasem
Produkt zgodny Z PN-EN 998-2:2012, Certyfikat ZKP:1488-CPR-0341/Z
Dokumenty produktu: DWU, ATEST PZH, KCH
GRUBOŚĆ ŚCIANY JEDNORODNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY ZAPRAWY (10 MM)
½ cegła ok. 35kg/m2
12 cm cegła pełna ok. 85kg/m2

TEMPERATURA STOSOWANIA: PODŁOŻA I MATERIAŁU 0C 5 do 25
ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY mm 10
MAX. GRUBOŚĆ WARSTWY mm 30
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MPa 10
OPAKOWANIE kg 25
 
OPIS:
Zaprawa Murarska Do Klinkieru MORTER K przeznaczona jest do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem, oraz do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, ścian konstrukcyjnych i kominów z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawą można również wypełniać fugi o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków trasowych zaprawa jest wysoce odporna na powstawanie wykwitów solnych. MORTER K jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest wodoodporna i mrozoodporna. Gotowa zaprawa murarska MORTER K jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności.
Średnie zużycie to 1,6 kg/m2 na 1mm grubości warstwy przy szpachlowaniu.


 • doskonała przyczepność
 • z dodatkiem trasu
 • wydajna
 • wodoodporna i mrozoodporna
MORTER C 10
  Zaprawa murarska do cienkich spoin
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - klasa M10
                                                                     Produkt zgodny Z PN-EN 998-2:2012, Certyfikat ZKP:1488-CPR-0341/Z
                                                                                                       Dokumenty produktu: DWU, ATEST PZH, KCH

Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa MORTER C M10 przeznaczona jest do wznoszenia murów zewnętrznych i wewnętrznych z elementów drobno i średniowymiarowych: ceramicznych materiałów porotyzowanych i zwykłych bloczków: betonowych, gazobetonowych, wapienno-piaskowych, styro-betonowych kształtek i wszystkich elementów silikatowych. Zaprawa posiada kategorie wytrzymałości na ściskanie M10. Można ją stosować do wznoszenia murów konstrukcyjnych, osłonowych, działowych, fundamentów, ścian piwnic, murów z kamienia. By uzyskać jak najlepsze parametry izolacji termicznej zalecane jest użycie spoin o grubości do 2-3 mm. Maksymalna grubość spoiny może wynosić 10 mm. Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa oferowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest wodoodporna i mrozoodporna. MORTER C jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności. Za pomocą tej zaprawy możemy szybko połączyć różnego typu bloczki, kształtki i inne elementy budowlane. Zaprawa przy zastosowaniu cienkich spoin w dużym stopniu eliminuje mostki termiczne w łączonych elementach co stwarza idealne parametry izolacyjne całej przegrody.

 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • doskonała przyczepność
 • wodoodporna i mrozoodporna
MORTER C 15 BIAŁY 
  Zaprawa murarska do cienkich spoin biała,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - klasa M15
Produkt zgodny Z PN-EN 998-2:2012, Certyfikat ZKP:1488-CPR-0341/Z
                                                                                                                                   Dokumenty produktu: DWU, ATEST PZH, KCH
Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa MORTER C M15 Biała przeznaczona jest do wznoszenia murów zewnętrznych i wewnętrznych z elementów drobno i średniowymiarowych: ceramicznych materiałów porotyzowanych i zwykłych, bloczków: betonowych, gazobetonowych, wapienno-piaskowych, styro-betonowych kształtek i wszystkich elementów silikatowych. Zaprawa posiada kategorie wytrzymałości na ściskanie M15. Można ją stosować do wznoszenia murów konstrukcyjnych, osłonowych, działowych, fundamentów, ścian piwnic, murów z kamienia. By uzyskać jak najlepsze parametry izolacji termicznej zalecane jest użycie spoin o grubości do 2-3 mm. Maksymalna grubość spoiny może wynosić 10 mm. Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa oferowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dużej przyczepności do elementów budowlanych i podłoża. Po stwardnieniu jest wodoodporna i mrozoodporna. MORTER C jest plastyczną masą o doskonałych walorach użytkowych i bardzo dużej wydajności. Za pomocą tej zaprawy możemy szybko połączyć różnego typu bloczki, kształtki i inne elementy budowlane. Zaprawa przy zastosowaniu cienkich spoin w dużym stopniu eliminuje mostki termiczne w łączonych elementach co stwarza idealne parametry izolacyjne całej przegrody.


 • doskonała przyczepność i elastyczność
 • wydajna
 • wodoodporna i mrozoodporna
GLATT OT 
OBRZUTKA TYNKARSKA

OPIS:
Obrzutka Tynkarska GLATT przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowowapiennych GLATT. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Obrzutka Tynkarska GLATT może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność. Obrzutka Tynkarska GLATT jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia.


 • poprawia przyczepność tynków do podłoża
 • wyrównuje chłonność podłoża
 • wodoodporna i mrozoodporna
GLATT MT
Tynk maszynowy cementowo-wapienny
OPIS:
Tynk Maszynowy GLATT Cementowo-Wapienny wewnętrzny przeznaczony jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Tynk Maszynowy Cementowo-Wapienny wewnętrzny może być stosowany na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność. Do wykonywania tynków należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i ścian. Tynk Maszynowy Cementowo-Wapienny wewnętrzny jest przygotowany w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa. Tynk cementowo-wapienny do wnętrz nakładać na podłoże za pomocą agregatu  tynkarskiego na grubość od 8 do 20 mm.

 • łatwy w obróbce
 • elastyczny
 • odporny na działanie warunków atmosferycznych


Zapytanie o dokumentację produktów (DZ) i (AT):
Osoby zainteresowane dokumentacją produktów muszą wypełnić formularz z zapytaniem.
Twoje imię(wymagane) * 
Twój email(wymagane) * 
Temat(wymagane) * 
Twoja wiadomość(wymagane) * 
Proszę przepisać. wvvupldp Pomóż walczyć ze SPAMem!